STRATEGISK INKÖPARE

Strategiskt inköp är en viktig del i utformningen av rätt inköpsstrategier

För att sedan hjälpa våra kunder att få tillgång till de bästa resurserna. Oavsett om de vill jobba som interimskonsulter eller vill ha vår hjälp att hitta den bästa arbetsgivaren.

Vi levererar en omfattande analys på 2-4 veckor med fokus på den externa spenden, hur och vart ni köper, samt rådgivning och rekommendationer på potentiella besparingsområden och andra effektiviseringar. Vi hjälper större och mindre företag inom olika branscher.

Du är välkommen att kontakta oss idag om du vill förbättra lönsamheten i ditt företag med hjälp av en spendanalys och konkreta effektiviseringsförslag. Vi svarar givetvis gärna på frågor om du vill veta mer.

Hur går en spendanalys till?

När vi tillsammans har haft ett möte för att förstå nuläget, målen och vilken typ av verksamhet ni bedriver, samt satt mål/begränsningar för arbetet, kan vi därefter påbörja processen med att spika en tidplan och genomföra vår speedanalys. I samband med mötet skriver vi och undertecknar ett sekretessavtal (NDA). Vi gör det eftersom vi under datainsamlingen kommer att behöva ta del av affärskritiska data som till exempel era avtal.

I nästa steg insamlar vi all den data som vi behöver för att påbörja spendanalysen, detta görs vanligtvis genom att vi förser er med mallar som ni fyller i med uppgifter om er kostnadsbild. Även intervjuer med nyckelpersoner kan förekomma.

Fördelar med en interim inköpare

Att anlita en strategisk inköpare är en investering som förbättrar inköpsprocessen för ditt företag. Genom att prioritera strategiskt inköp möjliggör företaget en grund för optimering av den externa spenden med kostnadseffektiva inköp genom förhandling av kommersiella villkor såsom pris, kvalitet, ledtider och risker.

Ett väl fungerande strategiskt inköp skapar en leverantörsbas som långsiktigt tillgodoser era inköpsmässiga behov. I ett större företag eller i en koncern ansvarar även den strategiska inköparen för att dra nytta av de inköpssynergier som finns genom att ständigt ha kontakt med nyckelpersoner i organisationen.

Låt oss överträffa era förväntningar!
    Låt oss överträffa era förväntningar!
      Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

      Få reda på det senaste från Supply Chain Group. Med vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad!