Strategisk inköpare - konsult för effektiva inköp - SCG

STRATEGISK INKÖPARE

Strategiskt inköp är en viktig del i utformningen av rätt inköpsstrategier

Vi på SCG Nordic tillhandahåller drivna konsulter inom strategiskt inköp som hjälper er att nå era affärsmål. En strategisk inköpare från oss är expert på att bygga långsiktiga leverantörssamarbeten och utveckla er strategiska inköpsposition.

Arbetsuppgifter för en strategisk inköpare

En strategisk inköpare kan ha flera olika arbetsuppgifter beroende på företagets behov. Vanliga ansvarsområden för strategiskt inköp är upprättande- och förädling av inköpsstrategier, genomförande av leverantörsförhandlingar, upprättande av ramavtal, etablering av kategoriplaner, genomförande av behovs-, omvärlds- och marknadsanalyser samt att ta fram business cases på potentiella besparingar.

Fördelar med en interim inköpare

Att anlita en strategisk inköpare är en investering som förbättrar inköpsprocessen för ditt företag. Genom att prioritera strategiskt inköp möjliggör företaget en grund för optimering av den externa spenden med kostnadseffektiva inköp genom förhandling av kommersiella villkor såsom pris, kvalitet, ledtider och risker. Ett väl fungerande strategiskt inköp skapar en leverantörsbas som långsiktigt tillgodoser era inköpsmässiga behov. I ett större företag eller i en koncern ansvarar även den strategiska inköparen för att dra nytta av de inköpssynergier som finns genom att ständigt ha kontakt med nyckelpersoner i organisationen.

Låt oss överträffa era förväntningar!

    ANMÄL DIG TILL SCG’S NYHETSBREV

    Få reda på det senaste från Supply Chain Group. Med vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad.