Logistikkonsult - effektivisera din verksamhet - SCG

LOGISTIKKONSULT

Söker du efter en logistikkonsult?

Vi erbjuder resurser inom logistik för att utveckla och effektivisera din verksamhet. Logistik bygger på att optimera flöden och processer, och denna aspekt har de senaste åren fått en allt större betydelse. En konsult kan ge ditt företag eller organisation mer effektiva processer och flöden, samt minska administrationen. Om du behöver hjälp med exempelvis lageroptimering för att effektivisera försörjningskedjan så finns vi tillgängliga.

Ökad konkurrenskraft

Under de senaste åren har ny teknik möjliggjort bättre förutsättningar för analys av större mängder data. Data och statistik kan bland annat nyttjas till att förbättra och anpassa kundupplevelsen. En logistikkonsult som är specialiserad på information kan hjälpa dig att se till att rätt information finns tillgänglig vid lämplig tidpunkt. Informationslogistiker skapar en överblick och har den kompetens som krävs för att bygga samarbeten med andra specialister inom ditt företag. En viktig del av del av arbetet är att fördjupa sig i- och granska flödet av varor och tjänster från leverantörerna. Målet är att säkra att all relevant information finns tillgänglig när det är dags att bedöma leverantörer och flöden utifrån krav som kvalitet, leveranser och hållbarhetsarbete.

Optimera och effektivisera

Den data som företag tidigare hade utmaningar med att tolka har nu blivit mer lättillgänglig och som ansvarig för ditt företeg behöver du inte längre estimera vad som kommer att hända. En logistikkonsults främsta uppgift är att optimera och effektivisera flödena för produkter, tjänster och information. En logistikkonsult kan även bidra med framtagandet och utveckling av nya produkter. Om ditt företag har utmaningar inom import och export kan en logistiker ge värdefulla insikter från analyser av de olika logistiska flödena. Att ha kontroll över hur företaget eller organisationen fördelar resurser leder ofta till realistiska besparingar såväl som förbättringsmöjligheter. Genom att anlita en logistikkonsult skapar du värde för verksamheten.

Fyll i formuläret för att ta kontakt

    ANMÄL DIG TILL SCG’S NYHETSBREV

    Få reda på det senaste från Supply Chain Group. Med vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad.