AVTAL MELLAN FÖRETAG

Kompanjonsavtal, Samarbetsavtal eller Partneravtal? Vi erbjuder allt.

En av de vanligaste frågorna våra jurister på Suppy Chain Group får handlar om avtal mellan företag, t.ex. vad ett kompanjonsavtal eller samarbetsavtal är. Vidare frågar våra klienter hur ett sådant avtal kan vara till hjälp vid en eventuell affär eller för verksamheten. Nedan kan Ni läsa om vad ett kompanjonsavtal och samarbetsavtal är och huruvida ett sådant avtal kan vara nödvändig för er affär eller verksamhet.

Kompanjonavtal för ditt företag

Kompanjonavtal reglerarsamarbetet mellan två delägare i en verksamhet. Syftet med kompanjonavtalet är att delägarna ska ha en tydlig beskrivning avverksamheten, ansvaret som vardera delägareninnehar, delägarnas befogenhet inom ramen för verksamheten samt delägarnas löner. Vidare ska det framgå hur förluster ska täckas och hur vinsterna ska fördelas inom verksamheten. Syftet med ett kompanjonavtal är att sätta en tydlig ram för delägarna i verksamhetenom hur verksamheten ska hanteras.

Skapa ramar med Samarbetsavtal

Samarbetsavtal upprättas mellan två juridiska personer (exempelvis, företag, organisationer, föreningar, stiftelser) och reglerarvillkoren för samarbetet mellan de två juridiska personerna. Ett samarbetsavtal utformas utifrån parternas önskemål om hur samarbetet ska se ut. Av samarbetsavtalet ska det framgå syftet med samarbetet/projektet och det specifika ändamåletmed samarbetet. Syftet med ett samarbetsavtal är att sätta en tydlig ram för hur samarbetet ska utförasmellan partnerna.

Vi levererar en omfattande analys på 2-4 veckor med fokus på den externa spenden, hur och vart ni köper, samt rådgivning och rekommendationer på potentiella besparingsområden och andra effektiviseringar. Vi hjälper större och mindre företag inom olika branscher.

Du är välkommen att kontakta oss idag om du vill förbättra lönsamheten i ditt företag med hjälp av en spendanalys och konkreta effektiviseringsförslag. Vi svarar givetvis gärna på frågor om du vill veta mer.

Hur går en spendanalys till?

När vi tillsammans har haft ett möte för att förstå nuläget, målen och vilken typ av verksamhet ni bedriver, samt satt mål/begränsningar för arbetet, kan vi därefter påbörja processen med att spika en tidplan och genomföra vår speedanalys. I samband med mötet skriver vi och undertecknar ett sekretessavtal (NDA). Vi gör det eftersom vi under datainsamlingen kommer att behöva ta del av affärskritiska data som till exempel era avtal.

I nästa steg insamlar vi all den data som vi behöver för att påbörja spendanalysen, detta görs vanligtvis genom att vi förser er med mallar som ni fyller i med uppgifter om er kostnadsbild. Även intervjuer med nyckelpersoner kan förekomma.

Varför välja oss?

Vi är erfarna och kompetenta inom inköpsområdet och vi brinner för att förbättra produktiviteten och effektiviteten hos våra kunder oavsett storlek och bransch. Något som hjälper oss att leverera en grundlig och träffsäker analys till er på kort tid.

Vi vill att våra kunder ser våra tjänster som en investering i sin finansiella framtid. Er kostnad för spendanalysen är mycket liten jämfört med paybacken på sikt.

 

Vad händer sen?

När vi har all nödvändig data tar vi fram en överblick och gör en noggrann analys av ert företags kostnader. Med vår erfarenhet inom Inköp och Supply Chain Management kan vi därefter också leverera förslag på besparingar och effektiviseringar. Er kostnadsöverblick och våra insikter från spendanalysen sammanfattas i en tydlig rapport som vi tillsammans går igenom med er på ett möte.

 • När spendanalysen är färdigställd börjar den viktigaste delen; genomförandet.
 • I rapporten beskriver vi slutsatser, prioriteringar och rekommenderar åtgärder på hur ni kan kostnadseffektivisera och maximera er verksamhet.
 • Men det viktigaste steget är förstås att implementera de föreslagna förbättringsåtgärderna som beskrivs i rapporten.
 • När analysen är klar äger ni givetvis all data och slutsatserna. Vill ni sköta implementeringen själva går det utmärkt, samtidigt finns såklart vi till hands med både erfarenhet, stöttning och resurser om ni önskar det.

Vad händer sen?

När vi har all nödvändig data tar vi fram en överblick och gör en noggrann analys av ert företags kostnader. Med vår erfarenhet inom Inköp och Supply Chain Management kan vi därefter också leverera förslag på besparingar och effektiviseringar. Er kostnadsöverblick och våra insikter från spendanalysen sammanfattas i en tydlig rapport som vi tillsammans går igenom med er på ett möte.

 • När spendanalysen är färdigställd börjar den viktigaste delen; genomförandet.
 • I rapporten beskriver vi slutsatser, prioriteringar och rekommenderar åtgärder på hur ni kan kostnadseffektivisera och maximera er verksamhet.
 • Men det viktigaste steget är förstås att implementera de föreslagna förbättringsåtgärderna som beskrivs i rapporten.
 • När analysen är klar äger ni givetvis all data och slutsatserna. Vill ni sköta implementeringen själva går det utmärkt, samtidigt finns såklart vi till hands med både erfarenhet, stöttning och resurser om ni önskar det.

Fyll i formuläret för att ta kontakt
  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  Få reda på det senaste från Supply Chain Group. Med vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad!