Avtal mellan företag

Kompanjonsavtal, Samarbetsavtal eller Partneravtal?
Vi erbjuder allt.

En av de vanligaste frågorna våra jurister på Suppy Chain Group får handlar om avtal mellan företag, t.ex. vad ett kompanjonsavtal eller samarbetsavtal är. Vidare frågar våra klienter hur ett sådant avtal kan vara till hjälp vid en eventuell affär eller för verksamheten. Nedan kan Ni läsa om vad ett kompanjonsavtal och samarbetsavtal är och huruvida ett sådant avtal kan vara nödvändig för er affär eller verksamhet.

Kompanjonavtal för ditt företag

Kompanjonavtal reglerarsamarbetet mellan två delägare i en verksamhet. Syftet med kompanjonavtalet är att delägarna ska ha en tydlig beskrivning avverksamheten, ansvaret som vardera delägareninnehar, delägarnas befogenhet inom ramen för verksamheten samt delägarnas löner. Vidare ska det framgå hur förluster ska täckas och hur vinsterna ska fördelas inom verksamheten. Syftet med ett kompanjonavtal är att sätta en tydlig ram för delägarna i verksamhetenom hur verksamheten ska hanteras.

Skapa ramar med Samarbetsavtal

Samarbetsavtal upprättas mellan två juridiska personer (exempelvis, företag, organisationer, föreningar, stiftelser) och reglerarvillkoren för samarbetet mellan de två juridiska personerna. Ett samarbetsavtal utformas utifrån parternas önskemål om hur samarbetet ska se ut. Av samarbetsavtalet ska det framgå syftet med samarbetet/projektet och det specifika ändamåletmed samarbetet. Syftet med ett samarbetsavtal är att sätta en tydlig ram för hur samarbetet ska utförasmellan partnerna.

Partneravtal minskar risker

Partneravtal avser avtal mellan två eller fler parter därett partnerskap står i fokus. Det kan röra sig om avtal mellan företag eller avtal mellan fysiska personer. Partneravtal ingås allt som oftast när parterna har ett nära samarbete med varandra av något slag, det kan röra sig om en nyckelleverantör eller omrelationen mellan delägare m.m. Till skillnad mot vanliga avtal ter sig partneravtal mer inom mjuka värden och reglerar samarbetet, spelregler och visoner samt missioner för parterna, syftet är att nå konsensus i viktiga frågor för att jobba lika och mot samma mål.

Behöver du hjälp att upprätta ett kompanjonsavtal, samarbetsavtaleller partneravtal? Vi på Supply Chain Group har mångårigerfarenhet att upprätta avtal mellan företag samt avtal mellan delägareoch hjälper Er mer än gärna med era kontraktsskrivningar och mallar. Tveka inte att skicka iväg ett mejl i fältet nedan för mer information.

Fyll i formuläret för att ta kontakt

    ANMÄL DIG TILL SCG’S NYHETSBREV

    Få reda på det senaste från Supply Chain Group. Med vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad.