inköp & logistik

Affärsjuridik

Rekrytering

SUPPLY CHAIN GROUP

Vi erbjuder ett långsiktigt och ansvarsfullt samarbete!

”På Supply Chain Group levererar vi ett tydligt mätbart mervärde som hjälper våra kunder att nå ökad konkurrenskraft inom SCM & juridik.

Vi går in med ett personligt engagemang för att ge en positiv upplevelse i alla relationer med kunder och medarbetare.”

Fredrik Vetander, VD på Supply Chain Group

Supply Chain Group verkar idag i hela Mellansverige, med tyngdpunkten i Mälardalen med omnejd.

Låt oss överträffa era förväntningar!