Interimskonsult

Affärsjuridik

Rekrytering

SUPPLY CHAIN GROUP

Vi erbjuder ett långsiktigt och ansvarsfullt samarbete!

På Supply Chain Group levererar vi ett tydligt mätbart mervärde som hjälper våra kunder at nå ökad konkurrenskraftgenom inköp & juridik.

Vi går även in med ett personligt engagemang för att ge en positiv upplevelse i alla relationer med kunder och medarbetare.

Fredrik Vetander, VD på Supply Chain Group

Kontakta oss – och läs gärna mer om vårt företag i följande information.

Låt oss överträffa era förväntningar!

SCG NORDIC AB • TEL: 073-77 73 040 • MAIL: INFO@SCGNORDIC.SE LINKEDIN

2019 © COPYRIGHT SCG NORDIC AB