Vi bjuder på två juridiska konsulttimmar!

Fyll bara i namn och e-postadress

För att fira vår etablering kommer vi att bjuda alla intressenter på två gratis timmar med vårt juridiska team. Ta chansen att t.ex. se över era avtal, diskutera framtida planer ur ett juridiskt perspektiv eller kanske bara ha ett spännande juridiskt samtal.