Inköp

Juridik

Utbildning

Vi är ett tjänsteföretag med fokus på inköpsprocessen som brinner för att hjälpa våra kunder att nå ökad konkurrentkraft.

Oavsett om du behöver en global inköpschef med uppdrag att rationalisera inköpsprocessen eller en inköpare som med noggrannhet och effektivitet löser det dagliga arbetet så är vi din leverantör. Vi vill inte att du som kund skall se oss som en kostnad utan som en investering oavsett om uppdraget är att sänka leverantörskostnader, strukturera eller säkra leverantörskvalitén eller logistikkedjan.

Vi brinner för Supply Chain Management

SCG NORDIC AB TEL: 073-77 73 040 MAIL: INFO@SCGNORDIC.SE LINKEDIN

2019 © COPYRIGHT SCG NORDIC AB. PRODUCERAD AV ZENAP